Zelftests

Hoe lang wordt mijn kind?

Geen kind is hetzelfde. Ieder kind groeit dan ook in zijn eigen tempo. Met de TNO groeicalculator voor ouders kunt u de verwachte eindlengte van uw kind berekenen. Daarnaast kunt u het percentage leeftijdsgenoten zien dat korter of langer is.

BMI Berekenen

Met de BMI bereken je of je een gezond gewicht hebt. Je berekent je BMI door je geslacht, leeftijd, lengte en gewicht in te vullen. Je kunt je BMI berekenen met de BMI-meter. Je kunt de BMI berekenen voor vrouwen, mannen en kinderen vanaf 2 jaar. BMI staat voor Body Mass Index.

Heb ik griep?

Deze Griep-test is om te kijken of u griep heeft. En u krijgt advies wat u het beste kunt doen.

Wanneer moet ik de huisarts bellen als ik (mogelijk) het nieuwe coronavirus heb?

Hier kunt u zien wanneer u contact op moet nemen met uw huisarts als u vermoed het coronavirus te hebben.

Heb ik copd?

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. 300.000 mensen hebben groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Doe hier de test, dan ziet u meteen of u risico heeft op COPD. Als u erop tijd bij bent, zou u erger kunnen voorkomen.

Test je risico op diabetes?

Hoeveel risico loop jij op diabetes type 2? Beantwoord maximaal 8 vragen en je weet het!

Berekening 10-jaarsrisico op sterfte door hart-vaatziekten

Berekening 10-jaarsrisico op sterfte door hart-vaatziekten en indicatie van het tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door hart-vaatziekten.

TOP