Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Er wordt per afspraak 10 minuten voor u gereserveerd. Mocht u meerdere klachten hebben, met meerdere personen komen of een langer gesprek wensen, vraag dan de assistente meer tijd voor u te reserveren.

Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente naar de reden van de afspraak. Wij verzoeken u uw afspraak indien nodig tenminste 24 uur van tevoren af te bellen.

Telefonisch spreekuur

De huisartsenpraktijk heeft een terugbel spreekuur. Meldt U zich hiervoor aan ’s morgens voor 10.00 uur.

Het terugbel spreekuur werkt als volgt:

  • U vraagt aan de assistente of de dokter u terug wil bellen. Zij zal uw naam, telefoonnummer en de reden van de afspraak noteren.
  • U wordt na 11.00 uur(bij voorkeur dezelfde dag) teruggebeld.

Indien u in de middag belt voor telefonisch overleg wordt u de volgende dag terug gebeld door de huisarts.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

TOP