Kaderarts Ouderenzorg

Kaderarts Ouderenzorg

Per juni 2013 heeft onze huisarts Jag Muthu de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde succesvol afgerond. De kaderhuisarts Ouderengeneeskunde houdt zich bezig met:

  • Ondersteuning van collega huisartsen (door middel van consultatie) in het organiseren en verlenen van de zorg.
  • Initiëren, coördineren en participeren in regionale (vernieuwings-)projecten aangaande de zorg aan ouderen.
  • Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes, verzorging en verpleegkundigen.
  • Het regionale aanspreekpunt van een landelijk netwerk van huisartsen met expertise in de ouderengeneeskunde.

'Gezond ouder worden in Nederland'

De dubbele vergrijzing, de toenemende multimorbiditeit bij ouderen, de stijgende zorgzwaarte van bewoners van verzorgingshuizen en zelfstandig wonende, de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, maken de huisartsgeneeskundige zorg aan ouderen ingewikkeld en tijdrovend. Dit geldt niet alleen voor bewoners van verzorgingshuizen, maar ook voor de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen.

Het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ benadrukt dat de preventieve maatregelen voor ouderen meerdere doelen hebben. Enerzijds is de insteek ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Daarnaast is het bij het ouder worden steeds meer van belang het functioneren te optimaliseren, bijvoorbeeld door ouderen daarin te begeleiden of door aanpassingen van de leefomgeving.

Wij staan voor u klaar!

Voor acute medische zaken ziet u de huisarts maar daarnaast hebben de praktijkverpleegkundigen een grote rol in de uitvoering van de ouderenzorg. Dit houdt in dat u vanaf de leeftijd van tachtig jaar actief opgeroepen wordt door één van ons. Er wordt (als u dat op prijs stelt) een bezoek gepland aan huis om kennis te maken en nadere introductie van de ouderenzorg.

Het doel is dat u zo lang mogelijk zo goéd mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Samen met de praktijkverpleegkundige wordt gekeken op welke gebieden u kwetsbaar bent of juist niet. De ene tachtiger is ook de andere tachtiger niet. We richten ons op uw fysieke fitheid, zelfredzaamheid, uw netwerk, gevoelsleven en cognitieve welzijn. Ook kunnen wij met u het gesprek aangaan over vragen rondom het levenseinde en wilsverklaring. Daarnaast hebben wij goed zicht op de sociale voorzieningen binnen de gemeente en kunnen u adviseren over zorgaanbieders, hulpmiddelen, welzijnsorganisaties voor ouderen etc. Het is voor ons belangrijk dat u niet loopt te tobben met problemen thuis waar wij wellicht in kunnen meedenken. Ook als u zich als mantelzorger overbelast voelt, kunnen wij ondersteuning bieden.

Afhankelijk van wat nodig is en wat u zelf prettig vindt, bezoeken wij u thuis met een frequenties van elke drie maanden tot éénmaal per jaar. Soms is de conclusies dat de ouderenzorg nog op een laag pitje kan komen te staan en vervolgen wij u telefonisch of binnen andere lopende controles op de praktijk. Wanneer uw situatie erg kwetsbaar is en er complexe zorgvragen zijn, is het mogelijk om samen met de huisarts, familie en andere betrokken zorgverleners om de tafel te gaan.

Vanzelfsprekend kan de ouderenzorg ook actief ingezet worden onder de leeftijdgrens van tachtig jaar. Vaak start dit dan na aanleiding van een bezoek van u op het spreekuur of het voordoen van een ziektebeeld waardoor u hulp thuis nodig heeft. U kunt ook zelf verzoeken of wij langskomen als er problemen zijn waar u tegenaan loopt.

TOP