Assistentes

Doktersassistentes

In onze praktijk zijn 5 doktersassistentes werkzaam.

Zij staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Zij staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. En zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

U kunt ook bij de assistente terecht voor:

 • Herhaalrecepten (voorkeur via de receptenlijn)
 • Uitslagen van urine- of bloedonderzoek
 • Het meten van de bloeddruk
 • wratten spreekuur (zie tab wrattenspreekuur  m.u.v. de zomermaanden)
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek (bij blaasontstekingsklachten kunt u dagelijks tussen 8-10 uur uw urine inleveren en na 13.30 uur bellen voor de uitslag)
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen
 • verstrekken van informatiefolders

Hiervoor kunt u een afspraak maken op het assistente spreekuur. (muv urinecontrole, deze kunt u s’morgens afgeven tussen 8-10 uur en na 13.30 uur bellen voor de uitslag)

Erica de Vries

Per 1 december 2010 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag.

Marja van Laar

Per 1 februari 2019 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: maandag, woensdag & vrijdag.

Herriët Koudijs

Per 16 januari 2008 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: woensdag, donderdag & vrijdag.

Geralde Beukhof

Per 1 juni 2015 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: maandag en dinsdag.

Germa van Dijk

Per 1 februari 2020 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: woensdag & donderdag.

POH

Praktijkverpleegkundige/ -ondersteuner

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn er drie praktijkverpleegkundige en een poh GGZ werkzaam.

De praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn er drie praktijkondersteuners/verpleegkundigen en een poh GGZ werkzaam. Zij zijn er voor meer individuele aandacht en optimale kwaliteit van zorg. Zij begeleiden mensen met diabetes, COPD, Astma, hoge bloeddruk en mensen met één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Verder kunnen zij u helpen om te stoppen met roken. De praktijkondersteuners in onze praktijk zijn extra opgeleid in ouderenzorg en wij willen graag dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hier besteden de praktijkondersteuners meer aandacht voor en kunnen u begeleiden. De praktijkondersteuners zijn werkzaam op alle dagen.

De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg. In onze praktijk is dit Charlotte Daniels. Zij werkt nauw samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten. De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. De POH geeft u handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van een half uur voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. U kunt eerst met de huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering. 

U kunt via uw eigen huisarts / assistent naar de praktijkondersteuner verwezen worden. Het kan ook zijn dat u een oproep ontvangt om kennis te maken en voor verdere begeleiding. Voor begeleiding bij stoppen met roken kunt u via de assistente een afspraak maken.

Charlotte Daniëls

Praktijkondersteuner GGZ

Per 1 januari 2017 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: woensdag, donderdag in de even week & vrijdag in de oneven week.

Marleen van der Burg

Praktijkondersteuner - Verpleegkundige

Per 1 maart 2013 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: maandag, dinsdag & vrijdag.

Judith Moesker

Praktijkondersteuner - Verpleegkundige

Per 1 februari 2017 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: maandag en woensdag.

Alice Beek

Praktijkondersteuner - Verpleegkundige

Per 1 november 2018 werkzaam in onze praktijk. Werkdagen: dinsdag & donderdag

Huisartsen

JAG MUTHU

Huisarts en Praktijkhouder, Kaderarts Ouderenzorg

Aanwezig alle dagen m.u.v. woensdag 

BIG-nummer:19052306701

Sabine Wendt

Waarnemend huisarts

Aanwezig maandag, dinsdag en woensdag

BIG-nummer: 69914908101

Daniëlle Stolzenbach

Waarnemend Huisarts

Aanwezig woensdag, donderdag en vrijdag

BIG-nummer:84113824

Emma Peters

Huisarts in opleiding Mar 2023 - Apr 2024

Aanwezig maandag, donderdag en vrijdag 

BIG-nummer:89924200501

TOP