Bijzondere zorg

Bijzondere zorg

Spirometrie

Spirometrie is een soort blaastest. De arts weet door deze blaastest hoe goed uw longen werken en of er sprake is van vernauwing van uw luchtwegen.

ECG

Het maken van een hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s. Het duurt slechts enkele minuten en geeft een indruk of je hart goed werkt.

24uur Bloeddruk meting

De bloeddruk schommelt gedurende de dag en nacht. Door langere tijd achter elkaar te meten, krijg je een goede indruk van het verloop van de bloeddruk.

Doppler onderzoek

De enkel-arm-index (doppler onderzoek) is een maat om te bepalen of iemand vernauwingen heeft in de slagaders van de benen (etalagebenen).

Holteronderzoek

Via een holter onderzoek spoort de huisarts/cardioloog eventuele afwijkingen op in het hartritme. Een apparaatje registreert dan 24 of 48 uur het hartritme.

CVRM spreekuur

Met dit spreekuur besteden wij extra aandacht om hart en vaatziekten te voorkomen, oa. stellen wij een risicoprofiel op om te kijken wat uw risico is op hart en vaatziekten.

Ouderenzorg

Het doel is dat u zo lang mogelijk zo goéd mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. We richten ons op uw fysieke fitheid, zelfredzaamheid en welzijn.

COPD/Astma spreekuur

De verpleegkundige geeft informatie en advies over de ziekte, de behandeling, het medicijngebruik en instructies bij inhalatietherapie (en oefent met u de inhalatietechnieken)

Diabetes spreekuur

In samenspraak met u wordt er een controlebeleid bepaald en/of een behandelplan opgesteld. Met als doel om de risico’s op complicaties in de toekomst te verlagen.

Wilt u stoppen met roken?

U wilt stoppen met roken. Onze praktijkverpleegkundige begeleidt mensen bij het stoppen met roken, eventueel met ondersteuning van medicijnen.

Plekjes en vlekjes

De huisarts kan een verdacht huidplekje, of een moedervlek die u niet vertrouwt beoordelen met behulp van een dermatoscoop (een speciaal vergrootglas).

Kleine ingrepen

Kleine chirurgische ingrepen zijn operaties die uit te voeren zijn onder plaatselijke verdoving. Onder deze ingrepen vallen bijvoorbeeld: cysten en moedervlekken

Wratten spreekuur

Wratten zijn knobbeltjes die ruw en hard aanvoelen. Ze komen vooral voor op de handen en voeten. Tijdens dit spreekuur worden uw wratten behandeld met vloeibare stikstof.

Inbrengen van een spiraal

Een spiraaltje is een plastic ankertje dat in de baarmoeder wordt geplaatst. Met een spiraaltje ben je 5 tot 10 jaar beschermd tegen zwangerschap.

Gewrichtsinjectie

Als het duidelijk is dat de pijnklachten afkomstig zijn van het gewricht, dan kan de arts proberen deze klachten met een injectie te verminderen.

TOP