Praktijkfolder

Praktijkinformatie

U vindt hier alle informatie over onze praktijk, in Medisch Centrum Veluwse Poort, Ede-Noord: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie.

Blader eens rustig door de pagina’s heen, we zijn benieuwd naar uw reactie. En keer nog eens terug, want de informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Vergeet niet onze site toe te voegen aan uw favorieten! Heeft u vragen, bel dan gerust op tel:0318-615212 of stuur een e-mail.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur zijn wij alleen voor spoed bereikbaar.

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Er wordt per afspraak 10 minuten voor u gereserveerd. Mocht u meerdere klachten hebben, met meerdere personen komen of een langer gesprek wensen, vraag dan de assistente meer tijd voor u te reserveren.

Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente naar de reden van de afspraak. Wij verzoeken u uw afspraak indien nodig tenminste 24 uur van tevoren af te bellen.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

De huisartsenpraktijk heeft een terugbel spreekuur. Meldt U zich hiervoor aan ’s morgens voor 10.00 uur.

Het terugbel spreekuur werkt als volgt:

U vraagt aan de assistente of de dokter u terug wilt bellen. Zij zal uw naam, telefoonnummer en de reden van de afspraak noteren.

U wordt na 11.00 uur (bij voorkeur dezelfde dag) teruggebeld.

Indien u in de middag belt voor telefonisch overleg word u de volgende dag terug gebeld door de huisarts.

Spoedgevallen

Spoedgevallen

In een noodgeval kunt u het praktijknummer bellen (0318 615 212) en keuze 1 intoetsen.

Avond-, nacht- en weekenddienstvoor spoedgevallen

U kunt de Huisartsenpost Ede bellen.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Gelderse Vallei samen.

De huisartsenpost is er niet voor klachten die kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is er ook niet voor herhaalrecepten van medicijnen.

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende dag. In het weekend en op officiële feestdagen: dag en nacht

Alleen op afspraak !

Rekening

Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

Altijd eerst bellen

Bel altijd eerst, voordat u naar de huisartsenpost gaat. De huisartsenpost werkt op afspraak. Houdt u bij het maken van een afspraak uw persoons- en medische gegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost
Huisartsenpost Ede (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede
Tel.: 0318 – 200 800

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

 U kunt tussen 08.00 uur en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan, in overleg met de arts, nog voor die dag in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdient het de voorkeur om naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente

Zij staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. En zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

U kunt ook bij de assistente terecht voor:

 • Herhaalrecepten (voorkeur via de receptenlijn)
 • Uitslagen van urine- of bloedonderzoek
 • Het meten van de bloeddruk
 • wratten spreekuur (zie tab wrattenspreekuur  m.u.v. de zomermaanden)
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek (bij blaasontstekingsklachten kunt u dagelijks tussen 8-10 uur uw urine inleveren en na 13.30 uur bellen voor de uitslag)
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen
 • verstrekken van informatiefolders

Hiervoor kunt u een afspraak maken op het assistente spreekuur. (muv urinecontrole, deze kunt u s’morgens afgeven tussen 8-10 uur en na 13.30 uur bellen voor de uitslag)

Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn er 3 praktijkondersteuners/verpleegkundigen/poh GGZ werkzaam.Zij zijn er voor meer individuele aandacht en optimale kwaliteit van zorg. Zij begeleiden mensen met met diabetes, COPD, Astma, hoge bloeddruk en mensen met een of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekte. Verder kunnen zij u helpen om te stoppen met roken. De praktijkondersteuners in onze praktijk zijn extra opgeleid in ouderenzorg en wij willen graag dat patienten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hier besteden de praktijkondersteuners meer aandact voor en kunnen U begeleiden. De praktijkondersteuners zijn werkzaam op alledagen.

De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg. In onze praktijk is dit Charlotte Daniels. Zij werkt nauw samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten. De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. De POH geeft u handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van een half uur voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. U kunt eerst met de huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn.

Er zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering. 

U kunt via uw eigen huisarts / assistent naar de praktijkondersteuner verwezen worden. Het kan ook zijn dat u een oproep ontvangt om kennis te maken en voor verdere begeleiding. Voor begeleiding bij stoppen met roken kunt u via de assistente een afspraak maken.

Bijzondere zorg

 • Cardiologisch onderzoek (ECG)
 • 24uur Bloeddruk meting
 • Holteronderzoek
 • Hart- en vaatziekte risicoprofiel
 • Longfunctie onderzoek
 • Kleine ingrepen
 • Inbrengen van een spiraal
 • Wratten spreekuur (1e woensdag van de maand 13.30-14.30 uur)
 • Diabetes spreekuur
 • COPD/Astma spreekuur
 • Ouderenzorg
TOP