Patiënttevreden- heidsonderzoek

Patiëntoordeel over de praktijk, het percentage dat vindt % Ja Referentie waarde
De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 96.3 % (n= 27 ) 84,9%
De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100.0 % (n= 22 ) 84,8%
Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:* 0.0 % (n= 25 ) -10,8%
De wachtkamer voldoende licht en helder is: 96.3 % (n= 27 ) 93,6%
Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is: 96.3 % (n= 27 ) 88,2%
Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is: 66.7 % (n= 21 ) 82,9%
Kan horen wat aan de balie besproken wordt:* -65.4 % (n= 26 ) -44,3%
Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:* -3.8 % (n= 26 ) -7,8%
Vertrouwelijke informatie opvangt:* -7.4 % (n= 27 ) -4,7%
Score (sommatie): 352.7 % 326,7%

 

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore. n= het aantal patiënten dat bij deze vraag “ja” of “nee” heeft geantwoord.

Wachttijd Uw praktijk Referentie waarde
Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk 2.7 min. 4.3 min.
Patiëntenoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid,
percentage patiënten dat vindt dat:
%Ja Referentie
waarde
Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is: 87.5 % (n= 16 ) 90,1%
De gewenste hulp bij spoed overdag biedt: 92.9 % (n= 14 ) 92,2%
Duidelijke informatie over praktijkregels heeft: 96.3 % (n= 27 ) 87,6%
De dienstregeling kan verbeteren:* -21.4 % (n= 14 ) -45,9%
Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:* -9.1 % (n= 11 ) -26,4%
Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:* -45.5 % (n= 11 ) -36,6%
Score (sommatie): 200.7 % 161%

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie,
het percentage dat vindt dat:
%Ja Referentie
waarde
Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt: 100.0 % (n= 27 ) 93,9%
Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen: 96.3 % (n= 27 ) 91,4%
Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken: 94.1 % (n= 17 ) 91,4%
De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is: 84.2 % (n= 19 ) 78,0%
Ze geregeld een andere huisarts krijgen:* -57.1 % (n= 21 ) -23,0%
De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:* 0.0 % (n= 27 ) -12,9%
Score (sommatie): 317.5 % 318,8%

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van
0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:
Mate tevredenheid Referentie waarde
het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis. 80.0 (n= 17 ) 81,6
de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk. 89.6 (n= 23 ) 85,4
het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte.) 84.6 (n= 26 ) 81,0
de telefonische bereikbaarheid van de praktijk. 85.9 (n= 27 ) 77,1
de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen. 76.3 (n= 16 ) 73,9
de wachttijd in de wachtkamer. 76.9 (n= 26 ) 69,0
het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen. 84.0 (n= 20 ) 84,1
Gemiddelde score van de maximaal te halen 100 82.5 78,9

 

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het “n.v.t.” antwoord.

Patiëntenoordeel over preventie, percentage
patiënten dat vindt dat de praktijk:
% Ja Referentie waarde
Meer aandacht aan preventie dient te besteden:* 4.3 % (n= 23 ) 21,4%

 

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.

Patiëntenoordeel over delegatie van taken,
het percentage dat vindt dat::
% Ja Referentie waarde
De huisarts meer kan delegeren:* 36.8 % (n= 19 ) 55,9%

 

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in

Patiëntenoordeel over samenwerking met collegae,
percentage patiënten dat aangeeft dat:
% Ja Referentie
waarde
De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen: 82.4 % (n= 17 ) 81,0%
De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer: 92.3 % (n= 13 ) 92,7%
De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven: 89.5 % (n= 19 ) 82,1%
De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:* -46.2 % (n= 13 ) -62,2%
Score (sommatie): 218.0 % 193,6%

 

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Patiëntenoordeel over het klachtenmanagement en
inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat:
% Ja Referentie
waarde
weet waar ze terecht kan met een klacht 57.1 % (n= 21 ) 57,8%
aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien 92.9 % (n= 14 ) 86,0%
Kenmerk Waarde Referentie
waarde
Gemiddelde leeftijd van de respondent. 58.9 jaar 52,1 jaar
Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten 33.3 % (n= 27 ) 36,8%
Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten 66.7 % (n= 27 ) 63,2%
Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden. 2.9 keer 4,3 keer
Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt. 26.9 % 25,1%
TOP