Medische verklaringen

Medische verklaringen

In Nederland hebben de artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen medische verklaringen schrijven waarin een oordeel wordt gegeven over uw (on)geschiktheid om iets te doen/laten vanwege ziekte of een aandoening. Het gaat dan om bijv. een briefje waarin staat dat u niet kunt werken i.v.m. ziekte, of een briefje voor een annuleringsverzekering waarin staat dat u niet op vakantie kunt i.v.m. ziekte.

De huisarts is namelijk niet onafhankelijk, hij of zij heeft het beste met u voor, en zal u dus best willen helpen aan een ander huis, een rijbewijs, een uitkering, een verzuimbriefje. Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en of u ervoor in aanmerking komt.

De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij kunnen beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die u aanvraagt.
Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat u hem vertelt. Soms heeft hij aanvullende medische informatie nodig, die hij bij uw huisarts kan opvragen. U moet daarvoor dan wel – meestal schriftelijk – toestemming geven.

TOP