Knieklachten genezen meestal vanzelf

Veel mensen hebben wel eens knieklachten. U valt hard op uw knie, of maakt een rare beweging met sporten. De knie wordt dik en pijnlijk. 

Probeer normaal te blijven bewegen, gebruik zo nodig een paar dagen krukken en paracetamol . Ga steeds meer bewegen. Dat is goed voor de genezing.

De meeste knieklachten, zoals een gekneusde knie en een gescheurde knieband, gaan in een paar maanden vanzelf over. 
Een knieverband of oefentherapie versnellen de genezing niet.

Meer adviezen vindt u op Thuisarts, ook wanneer u de huisarts moet bellen. De Thuisarts-informatie is aangepast aan de nieuwe richtlijn voor huisartsen over knieklachten